Notice

Zakazana druga redovna sjednica Općinskog vijeća

Predsjedatelj Općinskog vijeća Novi Travnik Slavko Marin zakazao je za četvrtak 27.12.2012. godine, sa početkom u 10.00 sati, u sali Općine Novi Travnik 2. (drugu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća.

Za sjednicu je predložen slijedeći:

D N E V N I  R E D

 

1.Prijedlog Odluke o privremenom financiranju javnih potreba Općine Novi Travnik   za razdoblje 1.1.-31.3.2013. godine

2.Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za građevinsko zemljište u državnom vlasništvu koje se dodjeljuje radi građenja u poslovnoj zoni „Neobarje;

3.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju općeg interesa izgradnje plinovodnog priključka za područje općine Novi Travnik;

4.Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi rješavanja puta za Gradsko groblje u Novom Travniku,

5.Prijedlog Odluke o određivanju matičnih područja i njihovih sjedišta u općini Novi Travnik,

6.Prijedlog Odluke o izgradnji parking prostora u Novom Travniku,

7.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.