Notice

Vijesti

Obavijest za građanstvo

U povodu snježnih padavina koje su prethodnog vikenda dovele do smanjenog odvijanja cestovnog prometa na području cijele Općine kao i ugroženosti pješaka pri kretanju kako gradskim tako i seoskim prometnicama Štab civilne zaštite Općine Novi Travnik upozorava stanovništvo Općine da je prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća obavezno pristupiti čišćenju snijega ispred svojih ulaza kao i skidanju snijega s vlastitih objekata, kuća i drugih stambenih objekata.

Ovom zakonu podliježu i vlasnici privatnih poduzeća koji su obavezni raditi na uklanjanju snijega i leda ispred svojih poslovnih prostora kako bi se ublažile neprilike izazvane velikim padavinama.

Također, u skladu Odluke o komunalnom redu „snijeg   i   led   na   prilazu   individualnim   i   kolektivnim stambenim i poslovnim objektima, kao i snijeg sa drveća pokraj tih objekata, koje izlazi na javne prometne površine i površine koje služe za kretanje ili zadržavanje pješaka, dužni su očistiti vlasnici ili korisnici tih objekata.

Vlasnici ili korisnici objekata dužni su nakon prestanka padavina očistiti snijeg i ukloniti led i na pješačkim stazama, odnosno dijelu ulice za pješake gdje staze   ne postoje   cijelom   dužinom svoga   objekta,   širine potrebne za nesmetan prolaz pješaka, najviše do 1 m prema kolovozu“.

O  uklanjanju   snijega   i   leda   sa   autobusnih   stajališta, označenih javnih parkirališta, taksi stajališta, tržnica, otvorenih pijaca i sličnih prostora, te sportskih objekata i objekata   javnih   institucija,   brinu   se pravne   osobe   koje upravljaju   tim   površinama,   odnosno   koja   te površine   i objekte koriste.

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne naprave   brinu   se   vlasnici,   odnosno   korisnici   kioska   i pokretnih naprava.

Snijeg i led sa krovova objekta , dužni su čistiti i uklanjati vlasnici ili korisnici tih objekata. Vlasnici ili korisnici individualnih i kolektivnih stambenih objekata i poslovnih objekata koji se grade ili su u trošnom i ruševnom stanju obavezni su pored čišćenja snijega i leda sa krovova   i   postavljanja   snjegobrana,   postaviti   posebne znakove upozorenja radi osiguranja sigurnosti za kretanje i prolaz pješaka.

Odlukom o komunalnom redu zabranjeno je:

  1. iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare,
  2. bacanje snijega i leda ispred zgrada i poslovnih objekata na ulicu,
  3. zatrpavanje snijegom i ledom slivnika i drugih otvora,
  4. deponovanje snijega i leda na javne površine,
  5. parkiranje vozila na prometnicama, na ili uz trotoare na način da se onemogući rad zimske službe,
  6. sankanje i klizanje na javnim prometnim površinama.


Nalaže se građanima koji su proteklih dana nepropisno parkirali svoja vozila da ista uklone sa trotoara i drugih površina da bi službe nadležne za poslove zimskog čišćenja mogle blagovremeno i efikasno odraditi svoj posao.

Zbog niskih temperatura i povećanog loženja upozoravaju se građani da izvrše čišćenje dimnjaka, kako bi spriječili neželjene posljedice: zapaljenje dijela ili cijelog objekta, kao i povređivanje dragih osoba.

Komandant Štaba civilne zaštite

Refik Lendo