Notice

Održana prva redovita sjednica Općinskog vijeća

U četvrtak,13.12.2012. godine  održana je prva redovita sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik. Nakon što je vijećnik  Senad Duzan (SBB), koji iz opravdanih razloga nije mogao prisustvovati konstituirajućoj sjednici, pročitao svečanu prisegu,pristupilo se usvajanju zapisnika sa konstituirajuće sjednice i raspravi o izmjenama i dopunama predloženog dnevnog  reda.   

Na pisani zahtjevŽupe Uzašašća Gospodinova, sa dnevnog reda predlagač je povukao  Prijedlog Rješenja o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje Župi Uzašašća Gospodinova u Novom Travniku.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju proračuna Općine Novi Travnik za  2012. godinu ,Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna i o realizaciji plana kapitalnih potpora i izdataka Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1. do 30.6.2012. godine i Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna i o realizaciji plana kapitalnih potpora i izdataka Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1. do 30.9.2012. godine  vijećnicima je prezentirao pomoćnik načelnika za financije i  proračun Blagun Lovrinović. Sve tri  točke usvojene su s potrebnom većinom glasova.

 

Na dnevnom redu, na prijedlog Službe za urbanizam, imovinsko pravne poslove i  katastar  našle su se i slijedeće točke koje su nakon rasprave i usvojene:

-Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje sporazuma sa društvom „PHEONIX“ d.o.o. iz Sarajeva

-Rješenje o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje Esadu Perendi iz Novog Travnika

-Rješenje o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje Niki Sabelja iz Novog Travnika

-Rješenje o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje poduzeću „FTM“ d.o.o. Novi Travnik iz Novog Travnika

-Rješenje o dodjeli zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje poduzeću „Trgo-Ten“ d.o.o. Travnik iz Travnika

Na prijedlog iste Službe Općinsko vijeće usvojilo je  Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju visine naknade za građevinsko zemljište u državnom vlasništvu koje se dodjeljuje radi građenja a nakon video prezentacije i Odluku o usvajanju Urbanističkog projekta za lokaciju poslovnog objekta – benzinske crpke u okviru Urbanističkog plana Novog Travnika 2020. godine – izmjene i dopune.

Općinsko vijeće na svojoj prvoj redovitoj sjednici donijelo je  Rješenje o imenovanju Povjerenstva za Statut i propise,Rješenje o  imenovanju Povjerenstva za  proračun i financije, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor u  regulirane organe i Rješenje za imenovanje Povjerenstva za procjenu  vrijednosti prometa nekretnina.