Notice

Vijesti

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU 30.11.2018.

POZIVAJU SE ZAINTERESOVANI GRAĐANI DA PRISUSTVUJU JAVNOJ RASPRAVI O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU KAMENA-MERMERNOG KREČNJAKA NA LOKALITETU BREZOVAČA, MZ ROSTOVO, OPĆINA NOVI TRAVNIK, ZA DODJELU KONCESIJE FIRMI „STUB“ DOO, BIHAĆ. KOJA ĆE SE ODRŽATI 06.12.2018. GODINE (ČETVRTAK) U PROSTORIJAMA OSNOVNE ŠKOLE NA RATU, MZ ROSTOVO, SA POČETKOM U 14.00 SATI.