Notice

Vijesti

Lista poticaja

Red. br.

Naziv poticaja

Vrsta

Cilj

Služba koja sprovodi proceduru

Na snazi od

1

Umanjene naknade za uređenje zemljišta u poslovnoj zoni Neobarje sa 15 na 5 KM po jed.površine

Oslobađanje od plaćanja

Prilačenje novih investicija u poslovnoj zoni i opcini N. Travnik

Služba za imovinsko pravne poslove i katastar; Služba za finansije i budžet

08.06.2017.

2

START UP poticaj pojedincima

Grant

Povećati broj mladih  poduzetnika

Služba za privredu, razvoj, obnovu i stambeno- komunalne poslove

21.12.2017.