Notice

Vijesti

Informacija za građane

 Zabrana uništavanja javnog dobra

Devastacija javnog prostora i javnog dobra prisutna je u BH društvu a u Novom Travniku posljednju godinu poprima zabrinjavajuće razmjere.

Kako je to problem koji utiče na kvalitetu života svih građana, Općina Novi Travnik odlučna je poduzeti brojne mjere koje će dovesti do otkrivanja i kažnjavanja počinitelja.

Podsjećamo nesavjesne građane da kolektivni način stanovanja u gradskim sredinama podrazumijeva poštivanje normi ponašanja koji ni na koji način ne ugrožavaju druge. Također, određeni tipovi ponašanja odnosno izvođenje određenih radnji u potpunosti su neprihvatljivi i nedozvoljeni u parkovima, na trotoarima i prilazima zgradama kao što su spravljanje zimnice i raznih vrsta pekmeza, cijepanje drva, prepravljanje tekstova na prometnim znakovima, uklanjanje putokaza, sadnja različitog bilja kao i uklanjanje dijelova drveća ili cijelih stabala.  

Podsječamo građane da je u skladu sa Odlukom o komunalnom redu a u cilju zaštite javnih površina zabranjeno:

 • svako oštećivanje, prljanje i šaranje prometnih površina, trotoara, parkinga, trgova i drugih javnih površina koje služe za promet vozila i kretanje pješaka,
 • oštećivanje, uništavanje i otuđivanje vodovodnih, kanalizacionih, električnih, telefonskih i drugih instalacija postavljenih na javnim površinama, javnih fontana, hidranata i drugih instalacija,
 • vršenje utovara i istovara građevinskog i drugog materijala i obavljanja drugih sličnih radnji bez prethodnog preduzimanja mjera zaštite javnih površina,
 • pisanje masnim bojama i lakovima raznih tekstova po kolovozu i trotoarima, ukoliko za takve radnje ne postoji posebno odobrenje nadležnoe općinske službe
 • prljanje i šaranje prometne i turističke signalizacije kao i njihovo oštećivanje, uništavanje i otuđivanje,
 • popravak, servisiranje, pranje i ostavljanje neispravnih vozila na javnim površinama,
 • uklanjanje i oštećivanje ivičnjaka, betoniranje i postavljanje drugog materijala između ivičnjaka i kolovoza, bez odobrenja nadležne općinska službe,

Isto tako, zabranjeno je na javnim zelenim površinama:

 • rezati i skidati grane i vrhove sa ukrasnog drveća i bilja
 • neovlašteno skidati plodove sa drveća i grmlja, kidati i brati cvijeće, vaditi cvijetne i travnate busenove, te kidati grane sa grmlja i drveća
 • uništavati travnjake, iskopavati i odnositi zemlju, humus i biljke
 • napasati životinje na javnim zelenim površinama
 • oštećivati stabla raznim materijalima prilikom gradnje, utovara, istovara i dopreme građevinskog materijala, drva, uglja i slično
 • oštećivati opremu (ograde, uređaje za rekreaciju, vodovoda, javne rasvjete, parkovskih klupa i drugih uređaja i opreme), te ih prljati, zagađivati i oštećivati na bilo koji način
 • parkirati vozila na javnoj zelenoj površini
 • ložiti vatre i potpaljivati stabla
 • upotrebljavati u druge namjene površine namijenjene za dječiju igru i koristiti sprave za igru od strane odraslih osoba, kao i upotrebljavati ove sprave suprotno njihovoj namjeni

Kako slika govori više od riječi pokazat ćemo neke primjere devastacije javnog prostora:

Klikom na fotografiju ispod možete pogledati više fotografija