Notice

Vijesti

O B A V J E Š T E NJ E ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE O KANTONALNIM POTICAJIMA ZA 2018. GODINU

Da bi ostvarili poticaj proizvođači moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

1. Pčelarstvo-poboljšanje kontrole zdravstvenih uslova

Za proizvođače koji posjeduju najmanje 20 pčelinjih društava

Dokumenti:

-          izjava o udruženja pčelara o broju pčelinjih društava i da se klijent nalazi na popisu članstva udruženja

-          potvrda o provedenim obaveznim mjerama (neovjerena kopija)

-          potvrda o izmirenim poreskim dugovanjima

-          potvrda banke o otvorenom računu (ne starija od 60 dana)

Visina poticaja je 7,00 KM/košnici

Rok: 15.07.2018.

 

2. Podrška za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica

Za proizvođače koji posjeduju najmanje 2, a najviše 4 rasplodne krmače ili nazimice

Dokumenti:

-          potvrda o provedenim obaveznim mjerama (neovjerena kopija)

-          potvrdu ili izvod iz jedinstvenog registra domaćih životinja kojeg izdaje Federalni agromediteranski zavod, u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju sitnih životinja

-          potvrda o izmirenim poreskim dugovanjima

-          potvrda banke o otvorenom računu (ne starija od 60 dana)

Visina poticaja je 150,00 KM/grlu

Rok: 15.07.2018.

 

3. Stimulacija farmskog uzgoja krava

Za proizvođače koji posjeduju najmanje 5 muznih krava

Dokumenti:

-          kopija pasoša za sva grla (neovjerene kopije)

-          kopija ugovora sa otkupljivačem

-          potvrda o provedenim obaveznim mjerama (neovjerena kopija)

-          potvrda o izmirenim poreskim dugovanjima

-          potvrda banke o otvorenom računu (ne starija od 60 dana)

Visina poticaja je 70 KM/grlu

Rok: 15.07.2018.

 

4. Podrška za proizvodnju maline

Za proizvođače koji imaju sklopljen ugovor s otkupljivačem i koji su predli minimalno 1500 kg maline

Dokumenti:

     -   ugovor s otkupljivačem

-        dokaz o predatoj količini, minimalno 1.500 kg plodova ( pravna lica dostavljaju fakturu sa fiskalnim računom a fizička otkupni blok otkupljivača na ime       proizvođača)

-          potvrda o izmirenim poreskim dugovanjima

-          potvrda banke o otvorenom računu (ne starija od 60 dana)

Visina poticaja je 0,10 KM/kg

Rok: 15.11.2018.

 

5. Podrška za certifikaciju organske poljoprivredne proizvodnje

Za fizička lica, proizvođače koji imaju obrt ili su pravno lice i imaju certifikat za organsku proizvodnju za 2017 godinu

Dokumenti:

       -        certifikat za organsku poljoprivrednu proizvodnju za 2017. godinu

-          potvrda o izmirenim poreskim dugovanjima

-          potvrda banke o otvorenom računu (ne starija od 60 dana)

Visina poticaja je za fizička lica 500 KM; za obrtnike i pravna lica 1500,00 KM

Rok: 15.07.2018.

6. Podrška za izgradnju štalskih objekata

Novčanu podršku za izgradnju započetih ili izgrađenih štalskih objekata u 2017. godini   i tokom 2018. godine (do krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva) mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači (fizička lica) koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost (kao osnovnu djelatnost registrovanu po zakonu o obrtu) i pravni subjekti koji se bave stočarskom proizvodnjom i čije je sjedište na području Srednjobosanskog kantona. Novčana podrška iznosi 30% od predračuna i predmjera radova koji su sastavni dio Projekta. Maksimalan iznos podrške je 10.000,00 KM po podnosiocu zahtjeva pravdan fiskalnim računima i poreznom fakturom.

Dokumenti:

      -         rješenje o registrovanom obrtu (za obrtnike)

-          urbanističku ili građevinsku dozvolu za štalski objekat ne stariju od 2 godine

-          dio projektne dokumentacije koji se odnosi na predmjer i predračun

-          porezna faktura i fiskalni račun o nabavci građevinskog materijala

-          potvrda o izmirenim poreskim dugovanjima

-          potvrda banke o otvorenom računu (ne starija od 60 dana)

Rok: 15.11.2018.

 

7. Podrška za dodjelu projektne dokumentacije – tipski projekti štala

Pravo na projektnu dokumentaciju ( tipski projekti štala ) štala za: tov junadi, muzna grla, tov svinja, uzgoj sitne stoke (ovce i koze) imaju   poljoprivredni proizvođači (fizička lica), koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost (kao osnovnu djelatnost registrovanupo zakonu o obrtu)i pravni subjekti koji se bave stočarskom proizvodnjom i čije je sjedište na području Srednjobosanskog kantona.

Dokumenti:

       -        rješenje o registrovanom obrtu (za obrtnike)

-          dokaz o vlasništvu, odnosno posjedu najmanje 500 m2 zemljišta pogodnog za gradnju štale (građevinsku parcelu)

-          potvrdu od nadležnog organa da je u postupku pribavljanja urbanističeke dozvole za štalu

-          potvrda o izmirenim poreskim dugovanjima

 

8. Podrška mladim poljoprivrednicima

Novčanu podršku mladim poljoprivrednicima mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači (fizička lica), koji imaju registriranu poljoprivrednu djelatnost (kao osnovnu djelatnost registrovanu po zakonu o obrtu) i pravni subjekti koji se bave biljnom ili stočarskom proizvodnjom i čije je sjedište na području Srednjobosanskog kantona i u trenutku podnošenja zahtjeva da odgovorno lice obrta ili privrednog subjekta ima navršenih 18 godina života, a najviše 40 godina života. Novčana podrška iznosi 2000,00 KM po obrtu. Konačan iznos podrške po obrtu/pravnom subjektu bit će utvrđen nakon konstatacije ukupno prijavljenih poljoprivrednih proizvođača koja su predmet podrške.

Dokumentacija:

     -   rješenje o registrovanom obrtu

-          kopija lične karte

-          potvrda o izmirenim poreskim dugovanjima

-          potvrda banke o otvorenom računu (ne starija od 60 dana)

Rok: 15.07.2018.

 

Sve dodatne informacije vezano za potrebnu dokumentaciju i ostale uslove možete dobiti u kancelariji broj 18. ili na broj telefona 795-635.