Articles

Informacija za javnost - 11.08.2017.

Category: Vijesti
Published on Friday, 11 August 2017 12:28
Written by Alem
Hits: 635

Na području grada postavljene su oglasne ploče za postavljanje plakata, oglasa, osmrtnica/smrtovnica i dr. objava, ali je i dalje učestalo korištenja rasvjetnih stubova za postavljanje raznih obavijesti, poruka, osmrtnica/smrtovnica itd.

Zbog navedenog obavještavamo građane općine Novi Travnik da je Odlukom o komunalnom redu Općine Novi Travnik zabranjeno postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava van dozvoljenih mjesta kao i ispisivanje poruka bilo kog sadržaja, a naročito: na sakralnim objektima, fasadama, stalnim ogradama, potpornim zidovima, drveću, rasvjetnim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima, kao i na trotoarima bez odobrenja.

Svako buduće oglašavanje van dozvoljenih mjesta ukloniće komunalno preduzeće o trošku fizičkog ili pravnog lica koje ih je postavilo, s tim da takve radnje predstavljaju prekršaj za koji je predviđena novčana kazna, a prekršajni postupak pokreće komunalni inspektor.