Notice

Articles

Načelnik

Prezime i ime: Lendo Refik


Rođen: 26.01.1956.


Mjesto rođenja: Bistro - Novi Travnik


Ime oca i majke: Alija i Tenzila


Bračno stanje: Oženjen - supruga Aida


Djeca: Senad, Selena i Kemal


Obrazovanje: Vojna akademija - VSS


Zanimanje: General u penziji


Pol. angažiranje: SDA


 

Moja vizija, platforma i plan ima samo jedan cilj:

DA GRAĐANIMA NOVOG TRAVNIKA BUDE BOLJE.

 

 

Kao načelnik Općine i sudionik političkih zbivanja zastupam poznatu tezu da je

"SVAKA VLAST DOBRA ONOLIKO KOLIKO GRAĐANI BUDU IMALI KORISTI OD TE VLASTI".

U okviru tih principa moja obaveza je:

 • nastaviti graditi građansko društvo i vladavinu prava,
 • graditi stabilnu, cjelovitu i demokratsku BIH

Pored ostalog, moja obaveza je da se zalažem za:

 • punu ravnopravnost naroda i manjina,
 • punu ravnopravnost spolova,
 • za najugroženije kategorije stanovništva,
 • za vladavinu zakona,
 • za slobodu izražavanja,
 • za vrijednosti poput tolerancije koperativnosti i kompromisa

Moja posebna opredjeljenja, zadatke i ciljeve u narednom periodu definisao sam prema:

 • aktivnostima na unapređenju rada organa uprave – lokalne samouprave,
 • ekonomskoj politici i razvoju privrede,
 • razvoju i finansiranju infrastrukture,
 • razvoju poljoprivrede i šumarstva,
 • mladima, sportu i kulturi,
 • obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj politici, zaštiti životne sredine, ekologiji i zapošljavanju
 • vjerskim zajednicama,
 • informisanju.

Informisanje javnosti, transparentan rad i uspješna komunikacija između načelnika Općine i građana osnovne su pretpostavke mog rada i kontinuiranog razvoja kvaliteta života.

 

Refik Lendo