Notice

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Name Position
Jasmin Hodžić Sekretar Općine
Elvedin Sijah Inspektor za komunalne poslove i zaštitu okoline
Ivanka Zirdum Inspektor za građenje, urbanizam i lokalne puteve
Sulejman Beganović Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove Općinskog vijeća